• Mijn naam is Nancy Polderdijk en werkzaam in het regulier basisonderwijs vanuit mijn organisatie Chances4Kids, in de functie van TSO coördinator en vakkracht creatieve vorming. Ook werk ik als schrijfdans docent in het basisonderwijs.

  Nancy Polderdijk

 • Over

  De kinderen waar ik mee werk en mee heb gewerkt in het speciaal onderwijs waren voor mij ook altijd een bron van inspiratie en ben mijzelf zo gaan ontwikkelen dat ik mijn ervaringen om kan zetten in leuk leerzame activiteiten, en daarbij natuurlijk aansluitend op de doelgroep. Belangrijk is dat de kinderen zichzelf leren ontdekken, en daardoor het zelfvertrouwen vergroot.

  Mijn opleidingen en ervaringen: Opleiding Kindercoach, Schrijfdans Docent, Brede school medewerker/coördinator, Onderwijsassistent in het ZMLK onderwijs/Mytylschool, Vooropleiding Dansdocent Rotterdamse Dans academie, Visagie/grime, SKVR Popschool, Zangeres in de band PLAIN.

 • Plannen voor de toekomst

  Het is van belang dat je jezelf steeds weer opnieuw blijft ontwikkelen en tijdens mijn opleiding voor schrijfdans docent en mijn ervaringen in het onderwijs ben ik erachter gekomen dat faalangst een groot probleem is voor kinderen en volwassenen. En via schrijfdans is daar voor het jonge kind al veel aan te verbeteren maar om dit nog verder aan te pakken ga ik een opleiding doen voor faalangst therapeut volgens de RET methode en mezelf verdiepen in de kernvisie methode die ondersteuning kan bieden voor beelddenkers met leerproblemen.

 • Wat is kindercoaching?

  Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van kortdurende begeleiding, als het kind vastloopt in zijn ontwikkeling, op welk gebied dan ook. Steeds meer kinderen zitten niet lekker in hun vel. We leven in een hectische en snelle wereld met veel verschillende prikkels. Kinderen doen veel indrukken op. Wanneer een kind deze niet goed kan verwerken raakt het vol en overprikkeld. De verbinding met zijn innerlijke gevoelsbeleving verdwijnt en er kunnen klachten ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  - niet lekker in zijn/haar vel zitten
  - hoogsensitief/hooggevoelig zijn
  - met tegenzin naar school gaan
  - zich niet goed kunnen concentreren
  - last van faalangst
  - een laag of negatief zelfbeeld
  - onzeker, weinig zelfvertrouwen
  - verdriet, bijvoorbeeld vanwege rouw of scheiding
  - gepest worden
  - last hebben van woede, boosheid of frustratie

 • Wat doet een kindercoach?

  Een kindercoach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu en houdt zich minder bezig met de oorzaak van problemen. De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend. Een kindercoach zoekt in het kind de mogelijkheden om verder op weg te gaan en zo de gewenste doelen te bereiken. Vaak is er maar een klein stapje nodig om zelf verder te kunnen. Ik geloof in de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van het kind en bouw op de eigen wijsheid van het kind. Soms heeft het kind daar een helpende hand bij nodig, die wil ik graag geven.

 • Hoe ga ik als kindercoach te werk?

  Als je een probleem bij jouw kind ervaart, kun je contact met mij opnemen per mail of telefonisch. Dan maak ik een afspraak met jou en/of je partner voor een intakegesprek. De intake kan desgewenst ook bij je thuis plaats vinden.

  Na het intakegesprek ga ik met het kind aan de slag, als het kind dat fijn vindt kan ik de eerste keer ook aan huis komen. Chances4Kids biedt een veilige plek voor kinderen waar ze zichzelf kunnen zijn. Ik benader het probleem spelenderwijs en zoek de beste aansluiting bij jouw kind. Ik werk met verschillende methodieken zoals spelletjes, verhalen, visualisaties, rollenspellen, handpoppen, tekenen en schilderen, muziek en Schrijfdans.

  Als Kindercoach help ik het kind, de oplossing van zijn/haar probleem, binnen zichzelf te vinden. Ik geef hem/haar net even dat zetje in de rug. Mocht er uit de sessies blijken dat het probleem te groot is, dan zal ik het kind, in overleg met de ouders/verzorgers, doorverwijzen.

 • “Samenwerken” met de ouders

  Bij het werken met kinderen of jongeren begeleid ik daarnaast desgewenst de ouders. Ouders/verzorgers worden betrokken in het traject omdat zij het kind kennen en verder gaan waar de coach stopt. Ik kijk met de ouders naar de problemen die zij ervaren met hun kind. Heeft je kind geen klachten maar heb je wel een gevoel dat je kind met iets zit? Vertrouw op je gevoel. In onze praktijk ontdek ik samen met je kind waar het behoefte aan heeft en een extra steuntje kan gebruiken.

 • Wat is schrijfdans?

  Van beweging naar vorm Schrijfdans is een unieke schrijfmethode die zich richt op de eigen natuurlijke bewegingen van het kind.

  De schrijfdansbeweging wordt "gevoeld"en komt tot leven d.m.v. linten, sjaals, proppen papier, serpentine e.d. Eerst met het eigen lijf in de ruimte, daarna op het oppervlak (papier, zand, bord).

  Van groot naar klein, van werken met twee handen naar schrijven met een hand.

  Van grove naar fijne motoriek, Schrijfdans is niet los te denken van muziek, liedjes, rijmpjes en spelletjes.

  De basisbewegingen worden op speelse wijze geautomatiseerd, en als het een terugkerende routine wordt, kunnen de basisbewegingen zich vanzelf ontwikkelen van grove naar fijne motoriek.

 • Een compleet feestje

  Muziek is de motor die het schrijbelen, schrijftekenen en schrijven aan het rollen brengt. De materialen maken schrijfdans tot een compleet feestje! Er wordt gewerkt met sensomotorisch materiaal zoals, scheerschuim, glijverf, klei, tafelborden met krijtjes en kleine sponsjes, zand, wasco en pastelkrijt.

  Veel gebeurt op grote vellen papier.

 • Resultaat

  De methode is niet prestatie-gericht wel worden motivatie, zelfvertrouwen en concentratie gestimuleerd, "bevroren"emoties worden losgelaten, plezier en fantasie krijgen een kans.

  Deze methode heeft zelfs een therapeutische werking, het draagt er toe bij dat kinderen er blij van worden en zich op hun gemak voelen met hun eigen lichaam. Schrijfdans geeft o.a. aan verlegen en faalangstige kinderen een gezond gevoel van zelfvertrouwen.

 • Leertijd verlenging

  Verlenging van de leertijd is een van de meest effectieve manieren om de onderwijsresultaten van leerlingen te verbeteren en hun kansen te vergroten. Vooral voor achterstandsleerlingen blijkt een extra aanbod buiten de reguliere schooltijden positieve effecten te hebben.

  Chances4Kids biedt activiteiten aan op rekenen en taalgebied dit in de vorm van creatieve vorming, te denken aan teksten maken op muziek naar aanleiding van een thema, kookboeken schrijven, cosmetica techniek, toneel, dans etc... en dit voor kinderen vanaf 4 t/m 16 jaar.

Adres

Weimansweg 65
3075MK Rotterdam

Telefoon

06 149 112 44Ik hou van mijn werk, dus aarzel niet om contact op te nemen, ik ben maar een telefoontje of email bij je vandaan.


© 2014 - All rights reserved, Chances4Kids.